Enjeksiyon - İğne

 
Serum Uygulama

 
Pansuman

 
Kan Grubu Tahlili

 
Kan Alma İşlemleri

 
Kulak Delme

 
Gebelik Testi

 
Kulak Yıkama

 
 

 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden Ruhsatlıdır.

 
Nöbetçi Eczane

 

 

 

 
Sabim

 
Online
 
Enjeksiyon - İğne

Enjeksiyonun Yapılışı, Enjeksiyon Nasıl Yapılır?

Enjeksiyonlar çeşitli yollardan yapılabilir; en çok kullanılan yollar şunlardır:

1-Deri Altına
2- Adale yani Kas İçine
3- Damar İçine

Deri Altı Enjeksiyonu

Enjeksiyon Yöntemlerinden İlki Deri Altı Enjeksiyonu; Derialtına iğne yapmak için en uygun olan yer, üst kolun dış yüzü veya bacağın üst - dış kısmıdır. Bu yerlerden başka göğüste memenin üstünden veya ka­rın derisinden de iğne yapılabilir.

İğnenin yapılacağı yeri alkol ile iyice sildikten sonra, sol elin işaret ve başparmağı ile o kısmın der sini tutarak kaldırınız. Enjektörü tutunuz ve deriye süratle batırarak cilt altına doğru ilerleyi­niz, iğnenin herhangi bir damara girip girmediğini anlamak için pistonu biraz geri çekmelidir. Enjektöre kan gelmezse yavaş yavaş içeri ilaç veriniz. Şayet kan gelirse o zaman iğneyi biraz geriye çe­kip hemen yakınına ilacı vermek icabeder. İlaç bittik­ten sonra, alkollü pamukla iğnenin deriyi deldiği yeri bastırarak iğneyi süratle çekiniz. İğne yerini bu pa­mukla bir müddet ovmalıdır. Ovmak hem ağrıyı azal tır, hem de ilacın daha çabuk dağılmasını sağlar

Adale İçi Enjeksiyon

Adale içine enjeksiyon, en fazla kalçadan yapılır. Bundan başka baldır veya kol kaslarına da iğne ya­pılabilir ama sizler daima kalçadan yapınız.

Kalçadan iğne yapılacak en uygun yer şu şekilde tesbit edilir. İğne yapılacak şahsın kuyruk sokumun­dan sağ veya sol tarafa doğru ve omurgasına dik ola­rak bir çizgi çizilir. Bu çizginin ortasından dikine bir çizgi-baha çizilir. Kalçanın bir tarafı bu suretle dört kısma ayrılmış olur İğneyi bu kısımlardan üst ve dıştakine yapmalıdır. Çünkü kalçanın diğer taraflarında damarlar çok daha sıktır ve aynı zamanda büyük bir sinir olan siyatik sinir bulunur. Bazı ilaçlar ve yanlış yere yapılan enjeksiyonlar, bu önemli siniri harap ederek vücudun o tarafının felç olmasına sebep olur. Yukarıda tarif ettiğimiz yeri tespit ettikten sonra iğne yapacağınız kısmı alkol ile iyice siliniz. 

Enjektöre 1 veya 2 numaralı yani 2-2,5 santimetre uzunluğundaki kas iğnesini takınız. Enjektörü kalem tutar gibi tutunuz ve en uzun parmağınızla iğnenin enjektöre giren kısmındaki kalın yerini tespit ediniz.

Bundan sonra enjektöre, kalçaya dik bir vazi­yet vermeli ve düğer elin baş ve işaret parmakları iğne yerinin derisini hafifçe gererek iğne bu mıntakaya ani olarak saplanmalıdır. İğnenin her­hangi bir damara isabet edip etmediğini anlamak için, ilacı vermeye başlamadan evvel pistonu hafifçe geriye çekmelidir. Şayet enjektöre kan gelecek olursa da­mara girilmiş demektir ki bu halde iğneyi biraz geri çekip başka bir istikamete doğru batırmalıdır. Enjek­töre kan gelmezse ilâcı yavaş yavaş vermeye başlayı­nız. Eğer vereceğimiz ilâcın miktarı çoksa; mesela 5 santimetre küp veya daha fazla ise o zaman pistonu zaman zaman geri çekmeliyiz ki ağrıyı azaltmış olalım. İlaç tamamen verildikten sonra iğnenin yapıldığı yeri alkollü pamukla biraz ovmak icabeder. Hasta şa­yet ağrı hissediyorsa bir müddet yatması, istirahat etmesi söylenmelidir.

Bazen ayakta veya oturarak da adale içine iğne yapmak mecburiyeti hâsıl olabilir. Hasta ayakta iken iğne yapacağınız yeri de evvelce tarif ettiğimiz şekilde tespit ederiz. Hastaya otururken iğne yapılacak ise o zaman iğneyi kalçanın taşan kısmının dış ve etli yerine yaparız.

Damar İçi Enjeksiyon

Damar içi enjeksiyonu, ilacı toplar damar yolu ile doğrudan doğruya dolaşım sistemine vermek için yapılır. Bu iş için kullanılacak enjektörün büyüklüğü ilacın miktarına göre değişir. İğne de 20 veya 22 numara olmalıdır.

Damar içi enjeksiyonları için en uygun yer, kolda dirseğin ön yüzündeki toplardamarlardır. Buradaki toplardamarların vaziyeti M harfine benzer. Bu M harfinin herhangi bir yeri iğne yapmak için uygundur.

Damar içine iğne yapmak için kolu dirseğin üst kısmından bir lastik boru ile yüzeysel olan toplardamarlar kapanacak, fakat derin olan atardamarlar kapanmayacak derecede sıkınız. Bundan sonra kolu germeli ve elden dirseğe doğru hafifçe masaj yapmalıdır. Bu hareketler sonucu toplardamarlar kabarır. Daha sonra dirseğin ön yüzünü alkollü pamukla iyice siliniz ve iğne yapacağınız damarı sol elinizin başparmağı ile kastırarak tespit ediniz. Parmağınızı 1-2 santimetre yukarısından iğneyi yatık bir halde batırınız. Pistonu geri çekerek enjektöre kan gelip gelmediğini kontrol ediniz.

 

 

 

 

Bağlantı


Kalçadan İğne Nasıl Yapılır

 

Kalçadan iğne nasıl yapılır, kalçadan iğne kas içine yani intramüsküler enjeksiyon tekniği kullanılarak yapılır. Bu şekilde yapılacak enjeksiyonda verilecek olan ilaç miktarı kasın özelliğine göre farklılık gösterir. Fakat bu miktarın 5 ml den fazla olmaması gerekir. Enjeksiyon sırasında kullanılacak iğnenin uzunluğu da, hastanın  yaşına ve vücut yapısına göre tespit edilmelidir. Genellikle kalçadan iğne yapılması için, 20-22 numaralı iğneler seçilmektedir. Kas içine yapılacak enjeksiyon sırasında enjektöre ilaç çekilirken içinde 0,2-0,3 ml kadar hava boşluğu kalmalıdır. Bu sayede kasın içine zerk edilen ilacın iğnede kalması önlenir.


Kalçadan iğne yapmak için gereken araç gereçler
İlaç kartı
Kirli torbası
Steril iğne ve enjektör
Alkollü pamuk
İlaç
Kalçadan iğne nasıl yapılır?

Önce uygulama yerinin tespit edilmesi için, hasta yüz üstü şekilde yatırılır. Bu pozisyonda ayakları içe bakmalıdır. Daha sonra hastanın bir kalçasını hayal ederek kare şeklinde dörde bölün. Ardından sağ üst bölümdeki kare yeniden dörde bölünür. Enjeksiyon bu bölgeye yapılacaktır. İğne direkt olarak kas içine yapılacağından, çok dikkatli olunması gerekir.

Doktorun verdiği ilaç kontrol edilerek, tedavi tepsisinin içine konur. Hastalara doğru ilaç kullanılmalı, doğru doz ve doğru hastaya enjeksiyon yapılmalıdır. Ardından eller yıkanarak temizlenir. 

İlaç hastanın ilaç kartında belirtildiği doza uygun şekilde enjektöre çekilir. Bu esnada hasta iğne yapılacak pozisyonda olduğundan, iğnenin yapılacağı bölgede nodül, şişlik, kızarıklık, hassasiyet değerlendirmesi yapılır.<
Kalçadan İğne Nasıl Yapılır

Daha sonra iğnenin yapılacağı yer alkollü pamukla içten dışarıya doğru friksiyon hareketleriyle temizlenir. Yapılan enjektörün ucundaki iğnede bulunan steril başlık çıkarılır. Diğer elle cilt bastırılır ve iyice gerdirilir. Bu sırada hastanın derin nefes alması sağlanır. İğne enjektörü baş ve işaret parmağıyla tutulur. 90 derecelik açıyla tutularak, hızlı bir şekilde iğnenin yapılacağı kalça bölgesine batırılır.

İğne kas içine yeterince sokulunca, cildi gerdiren el serbest bırakılır ve aynı elle enjektörün altı tutulur. Öbür elle enjektörün pistonunu geri çekerek, içine kan gelip gelmediği kontrol edilir. Eğer kan geldiği görülürse, hemen iğne dışarıya çıkarılır. İlaç ve enjektör yenisiyle değiştirilerek, yeniden iğne yapılması gerekir. Bu şekilde kan gelmesi iğnenin damara geldiğini gösterir. Bu şekilde kesinlikle ilaç uygulanmaz.

Eğer enjektöre kan gelmiyorsa, enjektörün pistonu ileri itilerek yavaşça ilaç kasın içine verilir. İlacın bitmesiyle iğnede hızlı bir şekilde dışarıya çekilir. Kalçada iğne yapılan bölge alkollü pamukla hafif bastırılır ve masaj yapılır. Bu sayede ilacın emilimi kolaylaşmış olur. Bu sırada iğnenin kapağını tekrar kapatarak, herhangi bir yere kazara batması engellenir. Hastaya rahat olacağı bir pozisyon verilerek, kullanılan enjektör uygun şekilde imha edilir. Eller yeniden yıkanarak, hasta 15-30 dakika kadar mutlaka kontrol altında tutulur.
Kalçada ÖdemSayfa Kategorisi: Tıbbi İşlemler
 
Bize Ulaşın

0 216 606 4507

PROFESYONEL SAĞLIK HİZMETİ

 
Evde İlk Yardım
 
Serum Takma İ.V
 
Damaryolu-Anjio-cut

 
Sonda Takılması
 
Kan Alma
 
Dikiş Alma
 
Kulak Yıkama
 
Kulak Delme

 
Yara Bakım Pansumanı
 
Pansuman Video

 
Oksijen & Nebul
 
Ekg Cekimi

 
Vital Bulgu Takibi
 
Refakatçi Hizmetleri

Saatlik-Günlük-Haftalık-Aylık