Kadikoy

Kadıköy


Sancaktepe

Sancaktepe

  Ataşehir'den sonra Sancaktepe'de de Evinizde hastalarınıza Evde Sağlık Hizmeti,evde hasta bakımı,evde refakatçi temini ile sizlerin her daim yanındayız. Her Hastamızın özel sağlık problemlerine ,en iyi kalitede ve maliyeti düşük hizmetler sunuyoruz. Tamamı sağlık personelinden oluşan ekibimiz sizlere her alanda sağlık hizmeti vermektedir.           Samimi ve profesyonel sağlık hizmeti için ŞİFA SAĞLIK GRUBUMUZA bekleriz.  


Atasehir

Atasehir

             Ataşehir de Evinizde hastalarınıza Evde Sağlık Hizmeti,evde hasta bakımı,evde refakatçi temini ile sizlerin her daim yanındayız. Her Hastamızın özel sağlık problemlerine ,en iyi kalitede ve maliyeti düşük hizmetler sunuyoruz. Tamamı sağlık personelinden oluşan ekibimiz sizlere her alanda sağlık hizmeti vermektedir.           Samimi ve profesyonel sağlık hizmeti için ŞİFA SAĞLIK GRUBUMUZA bekleriz.  


Sancaktepe Şifa Sağlık Kabini

Sancaktepe Şifa Sağlık Kabini 2018 yılında siz değerli hastalarımızın hizmetine girmiştir.


Hasta Hakları

Hasta Hakları

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasabiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Bu haklardan birisi de en temel hak olan sağlık hakkıdır. Bu hakkın sunumu da kaliteli ve eşit olmalıdır. Bu durumda sağlık hizmetlerinin sunumunda eşitlik ilkesi çerçevesinde yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu da insan hakları bağlamında değerlendirilebilir. Hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları olan, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır.


Misyon ve Vizyonumuz

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ Kayıtlı nüfusumuzun sağlığını geliştirmek, Korumak ve tedavi etmek, Rehabilitasyonu için sağlık hizmetine katkı sağlayan tüm toplum kaynakları ile işbirliği içinde olarak, Bilimin güncel katkısına açık, güvenilir, güler yüzlü, iletişime ve gelişmeye açık, kolay ulaşılan, sağlığı vazgeçilmez bir insan hakkı olarak gören ve bağlı bulunduğu bireylerin tüm sağlık sorumluluğunu üstlenen örnek bir Aile Sağlığı Merkezi olmaktır. VİZYONUMUZ Bilimi en güncel hali ile kullanan, sağlık hizmeti alanı ve sunanı ile bir bütün olarak en üst düzeyde sağlık çıktılarına ve memnuniyete sahip olan ideal A sınıfı standartlarında bir Aile Sağlığı Merkezi olmaktır.


Ataşehir Şifa Sağlık Kabini

Ataşehir Şifa Sağlık Kabini

HAKKIMIZDA   Ataşehir Şifa Sağlık Kabini 2016 mayıs ayında hizmete girmiştir.   Sancaktepe Şifa Sağlık Kabini 2018 Temmuz ayında hizmete girmiştir.