İl Sağlık Müdürlüğü, Tekirdağ Eczacı Odası'na bir yazı göndererek eczanelerde yapılması uygun olmayan hizmetleri sıraladı.


20 Ekim 2015 00:00

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Tekirdağ Eczacı Odasına gönderdiği yazıda; eczacı ve eczane çalışanları tarafından hastalara; 

enjeksiyon,

aşı,

pansuman,

kulak delme,

gebelik testi,

açlık kan şekeri,

lipid düzeyi,

kan grubu tespiti

gibi işlemlerin yapılmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

Yazıda, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri kaydedilerek, "Eczanelerde yukarda belirtilen işlemlerin hiçbir şekilde yapılmaması, yapılacak denetimlerde tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağının ilimizde bulunan eczanelere duyurulması hususunda gereğini rica ederim denildi.." 

ilgili yazı aşağıdadır!